RJ Networks & Security draagt duurzame bedrijfskleding

 

Media maart is RJ Networks & Security gestart met het dragen van duurzame bedrijfskleding onder de naam Circuwear by Outfit. Bijzonder aan de kleding is dat deze, nadat deze is afgedragen, weer worden geretourneerd aan leverancier Outfit company wear. Vervolgens zorgt Outfit ervoor dat de grondstoffen in de kleding worden ingezet voor hergebruik.

Om het proces van retourname snel en eenvoudig te laten verlopen is inmiddels een inzamelings-unit op de locatie in Schijndel geplaatst. Hierin kan de oude bedrijfskleding worden gedeponeerd, waarna dit bij voldoende aanbod door Outfit zal worden opgehaald en verwerkt.

Directeur Roel Jansen is erg tevreden over de volgende stap in het MVO-beleid. “Vanuit RJ Networks & Beveiliging zijn wij zeer actief op het gebied van MVO. Daarnaast zetten wij in op maximale verantwoordelijkheid bij de individuele medewerkers en daarmee een optimale serviceverlening naar onze relaties. Wij zijn hiermee al sterk onderscheidend in onze sector en laten dit onderscheidende karakter nu ook terugkomen in onze bedrijfskleding."

 

Circulair beeldmerk op kleding

 

Om de duurzame gedachte rondom bedrijfskleding vanuit RJ Networks & Security ook voor haar omgeving/opdrachtgevers zichtbaar te maken, is ervoor gekozen om het circulaire beeldmerk op de buitenzijde van bovenkleding aan te brengen. Dit staat symbool voor de gedachte naar hergebruik en het voorkomen dat textiel in verbrandingsoven verdwijnt. RJ Networks & Security wil hiermee ook andere bedrijven motiveren om op dezelfde wijze naar bedrijfskleding te kijken.

 

Wij zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan het uiteindelijk welzijn van deze én volgende generaties en hopen vele bedrijven ons voorbeeld zullen volgen.

 

Oude kleding is nieuwe stof... tot nadenken.

 

Kijk voor meer informatie over Circuwear op de website   http://www.outfit.nl/circuwear.html