In 2022 heeft RJ Networks & Security met veel enthousiasme de werkzaamheden gestart voor het aanleggen van een Siemon Cat.6a netwerk met meer dan 500 aansluitingen in de nieuwbouw van het Van Maerlant college in Den Bosch. In opdracht van Hoppenbrouwers Techniek en bouwbedrijf Van de Ven hebben we dit project met succes gerealiseerd. In juli 2023 zijn de werkzaamheden in de gymzaal voltooid en hebben het project opgeleverd.

Het Van Maerlant college heeft bewust gekozen voor nieuwbouw om een moderne leeromgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van hedendaags onderwijs. Ze hechten veel belang aan het bieden van een toekomstgerichte educatieve omgeving waarin technologie een centrale rol speelt.

Door te kiezen voor een geavanceerd Siemon Cat.6a netwerk legt het Van Maerlant college de nadruk op connectiviteit en betrouwbaarheid. Ze erkennen dat een snel en betrouwbaar netwerk essentieel is voor hun leerlingen en docenten om optimaal gebruik te maken van digitale leermiddelen en samenwerkingsplatforms. Het Cat.6a netwerk biedt de capaciteit en prestaties die nodig zijn om aan deze eisen te voldoen, zodat het Van Maerlant college haar onderwijsvisie kan realiseren.

Als RJ Networks & Security zijn we verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de visie van het Van Maerlant college. Door het aanleggen van een hoogwaardig netwerk hebben we samen met onze partners een solide basis gelegd voor de toekomstige groei en ontwikkeling van het college. We zijn trots om deel uit te maken van dit project en wensen het Van Maerlant en hun leerlingen veel succes en plezier in hun moderne en goed verbonden leeromgeving.


Gebruikte technieken: