Steeds vaker zien wij dat er geen rekening gehouden wordt met de vulgraad van de kabelgoten, om dit toegangkelijker en eenvoudiger te maken hebben wij een tool ontwikkeld om de vulgraad te berekenen.

Deze is hier te downloaden