Echt genieten: met het hele gezin op wintersport . . .

Tijdens onze wintersport was er een mooi moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar en realiseerde ik me hoe sterk RJ Networks & Security zich ontwikkelt.

 

In 2015 hebben wij projectteams gevormd voor de uitvoering van de diverse projecten.
De teams hebben dit uitstekend opgepakt. En dat merkten wij aan de reacties van onze klanten die de uitvoering als zeer prettig hebben ervaren. Onze teams pakken de verantwoording die ze krijgen en nemen zelf belangrijke beslissingen. Ook zijn al onze teamleden op 'Lean'-cursussen geweest en brengen ze datgene wat ze hebben geleerd direct in de praktijk. En dat gaat bovengemiddeld goed. Gewoon heel professioneel.

 

Omdat de teams vanaf de aanvraag bij het project betrokken zijn en ook samen de calculatie en engineering doen, krijg je veel betere maatwerk-aanbiedingen. Door hun betrokkenheid en de gezamenlijke inzet van kennis wordt de werkelijke klantvraag beantwoord en verhoog je automatisch de scoringskans. Een groot voordeel van het werken in teamverband is dat, op het moment dat de opdracht wordt verstrekt, er nagenoeg geen overdracht meer noodzakelijk is en het project al heel snel is voorbereid voor de uitvoering.  

 

Als bedrijf hebben wij vorig jaar een heel duidelijke focus neergezet. Wij werken niet meer als traditionele onderaannemer, maar als verantwoordelijke ketenpartner met de gewenste toegevoegde waarde.

 

Je moet keuzes maken . . .

Door het 'nieuwe werken' kwamen wij met onze projectteams gezamenlijk tot de conclusie dat sommige opdrachtgevers niet meer bij onze nieuwe werkstijl pasten. We offreerden al jaren veel voor hen maar in verhouding kregen we weinig tot geen projecten, omdat de prijs belangrijker bleek dan de toegevoegde waarde. Ik heb deze opdrachtgevers persoonlijk bezocht en in een gesprek aangegeven dat wij niet langer meer op deze wijze wilden offreren/werken. En tegelijk heb ik verduidelijkt dat RJ Networks & Security alleen als ketenpartner verder wilde. Hun antwoord was dat wij vrij zijn in onze keuzes, maar dat zij niet konden en wilden veranderen.

 

Natuurlijk vind ik dat jammer, temeer omdat ik de mensen die daar werken persoonlijk graag mag. Ik hoop dat men deze traditionele wijze van werken in de toekomst gaat wijzigen, zodat we dan weer opnieuw op basis van partnerschap kunnen samenwerken.

 

 

 

Gelijkwaardig partnership.

Eenmaal terug op kantoor heb ik alle teams bij elkaar geroepen. Zij hadden verwacht dat ik zou terugkomen met een nieuw project als goedmakertje. Toen ik aangaf dat dit niet zo was en zei dat we pas weer zaken gaan doen op basis van gelijkwaardig partnership, merkte ik direct aan mijn mensen dat dit voor hen goed voelde.

 

Als je samen een heldere doelstelling neerzet, dan betekent dat je hierin geen concessies moet doen. Dit geldt niet alleen voor onze eigen teams maar zeker ook voor het personeel van onze opdrachtgevers.

 

Door minder voor dit type projecten te offreren kunnen wij deze kostbare tijd en energie nu steken in het continu verbeteren van onze diensten voor onze ketenpartners. Daardoor kunnen wij hen een betere propositie bieden en hen blijven verrassen met optimale resultaten. Nu overtreffen onze teams keer op keer hun verwachtingen.