Het is vandaag 27 april, Koningsdag, en dus heb ik mooi even de tijd om mijn column te schrijven.

‘Gaan we vandaag nog wat leuks doen op Koninginnedag?’ vraag ik aan de kinderen. ‘Papa het is Koningsdag roepen ze in koor.’ Ja, en ik betrap mezelf erop dat veranderen nog niet zo gemakkelijk is. Sommige zaken zijn zo standaard geworden en het is geen onwil om het anders te doen, maar zonder dat je het in de gaten hebt beland je toch weer in het oude patroon.

Zo is het op de zaak natuurlijk niet anders, en juist daarom moet ik daar scherp op blijven.

 

Betrokkenheid is belangrijk

Ik vraag me regelmatig af of ik niet teveel van onze medewerkers vraag . . . En ga ik niet te snel?
Maar hoe krijg ik het dan toch voor elkaar om de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen door te voeren? Want je wilt namelijk niet stilvallen. Stilstand betekent immers achteruitgang.

Ik denk dat een deel van ons succes zit in het feit dan we onze opdrachtgevers en leveranciers, maar ook onze medewerkers sterk betrekken in alle relevante processen.

Zo ook hebben wij in januari met hele team een aantal ambitieuze doelstellingen neergezet en opgeschreven.

 

 

 

 

 

Speciale ruimte voor iedereen

Op ons kantoor hebben wij een speciale ruimte ingericht waar ons droomdoel voor 2020 aan de muur hangt. Daar hebben wij al onze doelstellingen op de muur geplakt. De doelstellingen gaan van heel globaal tot zeer detaillistisch en tegelijk goed meetbaar. Onze medewerkers houden hier de voortgang bij en presenteren deze in de vorm van een tabel of grafiek. Dat wordt dus visueel gemaakt.

Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk, want wij hebben namelijk geen geheimen. En hoe meer mensen weten waar wij naar toe willen, hoe meer medewerking wij daarvoor krijgen.

Iedere week komen wij hier met onze projectteams samen om te bespreken hoe wij op koers liggen.
Als er klanten of leveranciers op bezoek zijn neem ik ze ook altijd graag even mee naar deze ruimte.

 

Hoe meet je nu of wij stappen voorwaarts maken?
Een beetje ongeduldig als ik ben, gaat het mij niet snel genoeg en heb daarom nog wel eens het gevoel dat we geen progressie boeken. Maar dat is helemaal niet zo.

Ik sta daarom regelmatig even stil voor een soort fotomoment. In de trend van: ‘Waar komen we vandaan en waar zijn we nu.’

 

De mensen waarmee je werkt als graadmeter

Een goede graadmeter wordt gevormd door de mix van opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers.

Het lukt mij steeds beter om kritisch naar hen te luisteren, zonder dat ik me daarbij persoonlijk aangevallen voel. Nog niet zo lang geleden voelde kritiek en feedback als een aanval.

Kritische mensen zijn een zegen voor je bedrijf juist door die feedback. Door hen te vragen naar hun reactie en/of mening, kom je vaak tot de kern. En dat biedt een mooie kans om er iets mee te doen.

 

Wij verwachten van elke medewerker dat hij of zij meedenkt en kleine verbeteringen direct in het werk doorvoert. Er zijn echter ook andere problemen die terug blijven komen . . . De kleine verbeteringen die hierop worden toegepast kun je meer zien als een ‘pleister’, want het is dan tijdelijk opgelost maar komt weer terug en vaak erger dan ervoor.

Voor dit soort problemen hebben wij 15 medewerkers uit de gehele organisatie getraind om met lean-methodieken een probleem helemaal ‘af te pellen’ en bij de oorzaak op te lossen.

 

Het gewenste effect

Als een probleem groot genoeg is of structureel terug blijft komen, wordt er een verbeterteam samengesteld. Dit team gaan in een aantal sessies het probleem analyseren, om vervolgens verbetermaatregelen te bedenken en te implementeren. Belangrijk is ook om goed te communiceren wat die maatregelen zijn en om te meten of ze werkelijk het gewenste effect hebben.

Het is goed om te zien dat nu wij diverse problemen op deze manier hebben aangepakt, en er sneller oorzaken naar voor komen dan we in eerste instantie dachten. De maatregelen die zijn doorgevoerd hebben echt het gewenste effect en worden breed gedragen.

 

Het mooiste compliment wat ik onlangs kreeg is dat een monteur aangaf dat hij nu echt merkt dat er naar hen wordt geluisterd en er iets met hun input wordt gedaan. Er wordt dus niet alleen maar over gepraat, het wordt ook echt aangepakt. Kortom, dat gaat zo veel beter.

Voor onze medewerkers betekent dit een stimulans om verbeterpunten te blijven melden, en voor onze verbeterteams extra motivatie om door te blijven gaan met continu verbeteren.

 

Onze projectteams hebben mooie stappen gemaakt

Om te kunnen beschikken over volledig multi-inzetbare specialisten zijn wij doorgegaan met het trainen van onze medewerkers. Tien extra medewerkers hebben cursussen gevolgd: Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties en één extra Onderhoudsdeskundige Brandmeld. Er zijn nog 3 medewerkers door Comscope getraind, waardoor wij vanaf mei het volledige Comscope pakket kunnen certificeren (AMP Netconnect en Systimax).

 

Naast de technische trainingen volgen 30 medewerkers de 4-daagse training ‘De medewerker als ambassadeur’. Tijdens deze training krijgen zij inzicht hoe zij bij klanten en collega’s overkomen, en leren ze om te gaan met vragen en eventuele klachten.

 

Onze projectteams hebben mooie stappen gemaakt in hun ontwikkeling. Eind vorig jaar hebben wij de monteurs aan een projectteam gekoppeld. Hierdoor is het groepsgevoel sterker geworden.

Het complete team is groot genoeg voor gezamenlijke ontwikkelingen en klein genoeg voor individuele prestaties. Het is mooi om te zien dat iedereen in zijn rol groeit en bereid is om van én met elkaar te leren. Ze delen de successen maar ook de fouten. Er wordt dagelijks geëvalueerd, vooral om te leren.

 

Onze nieuwe werkwijze en het snelle aanpassen aan de nieuwe situatie vraagt om een nieuwe manier van communiceren. Bij die nieuwe wijze van communiceren hoort ook een nieuwe website en intranetomgeving. Binnenkort hoort u meer van ons.

 

We dare to be different  . . .